Interaktiivne külakoosolek

Austatud Kupu küla elanik!

Kuusalu Vallavalitsus on taastanud valla küladele omafinantseeringuteks rahalise toetuse külas läbiviidavate ürituste, küla arengu, planeeringu ja muude külakogukonnas toimuvate toimingute rahaliseks tegevuseks.

Eelnevatest aastatest on säilinud valla eelarves meie külale eraldatud rahaline toetus1656,72 eurot. Siiani ei ole meie küla veel kordagi kasutanud valla poolt eraldatud rahalist ressurssi.

| | | Next → |